Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

1./ Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Tornyos Vendégház (8413 Eplény Kankalin u.9.) üzemeltető: Szabó Miklós ev. 8413 Eplény Kankalin utca 9. a továbbiakban: Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.
1.2.Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2./ Szerződő felek

2.1.A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).
2.2.Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3./ A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld, mely megvalósulhat direkt módon, internetes szállásközvetítői oldalakon (pl. szállás.hu, booking.com stb.), vagy ún. Kuponos oldalakon keresztül feltüntetett hirdetés útján. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül, vagy az ajánlat internetes hirdetés útján történő internetes elérés ideje alatt nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, illetve internetes hirdetés keretében történő foglalás esetén a bekért előleg megfizetésével, illetve a szálláshely elfoglalása során aláírásra került szerződés-kiegészítéssel, írásban megkötött Szerződésnek minősül.
3.3. Szóban leadott foglalás vagy megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek vagy a megkötött írásos szerződés vagy megrendelés módosításának.
3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
3.5.Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett apartmant a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
3.6.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését, illetve a hosszabbítás tekintetében megvalósuló szolgáltatás értékét egyedi módon, akár az eredeti szerződésben meghatározott egységáraktól eltérő árszínvonalon kikötheti.
3.7.A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány szám, lakcím) a törvényes előírásoknak megfelelően, az apartman elfoglalása előtt igazolják. Az apartmanban bejelentés nélkül senki sem lakhat.
3.8.A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4./ Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

4.1.A Vendégnek joga van az apartmant a megállapodás szerinti nap 14.30 órától elfoglalni.
4.2.A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
4.3.Amennyiben a Vendég előleget fizetett, az apartman legkésőbb a következő 11.00 óráig lefoglalva nap marad.
4.4.A Vendégnek az apartmant az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.
4.5.A Szolgáltató foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást a Vendég igénybe kívánja venni, azt legkorábban az érkezést megelőző napon jeleznie kell a Szolgáltató felé.

5./ Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1.A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
5.2.Amennyiben a Vendég az apartmant a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult az apartman éjszakánként megállapított árának kétszeres összegét egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik, azaz a Vendég az apartmant jogcím nélkül használja. Jogcím nélküli használat időtartamára a Vendég a napi apartman-ár kétszeres összegét köteles naponta megfizetni a Szolgáltató felé, illetve köteles azon károk megtérítésére is, mely amiatt keletkeztek, hogy a jogcím nélküli használat időtartama alatt más Vendégek nem tudják az apartmant igénybe venni.

6./ Árak

6.1.Az apartman mindenkori listaárai az apartman információs mappájában találhatóak.
6.2.A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai az apartman honlapján (www.tornyoshazepleny.hu) találhatók.
6.3.A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a honlapon az „Árak”menüpontban valamint „Kapcsolat” menüpontban megjelenő telefonszámon.
6.4.Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre

7./ Ajánlatok, kedvezmények

7.1.Az aktuális ajánlatok, kedvezmények az apartman weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

8./ Gyermekkedvezmények

8.1.Gyermekek részére a szülőkkel közös apartmanba történő elhelyezés esetén az alábbi kedvezménye szállásárakat biztosítjuk:
– 0 – 3 éves korig ingyenes apartmanonként egy gyermek részére.
8.2. Baba pótágy (utazóágy) elhelyezésére a Vendég kérelmére van helye. Utazóágy elhelyezési igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

8.3 Baba csomag a Vendégházban korlátozott számban előzetes egyeztetés alapján igénybe vehető.

Babaágy matraccal ágynemű nélkül: 1000Ft/éj/db

Babakád: 500Ft/éj

Etetőszék: 500Ft/éj

Babacsomag három együtt: 1500/éj

 

 

9./ Lemondási feltételek

9.1.Amennyiben az apartman ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:
– a visszaigazolt érkezés napját megelőző 14 nap előtt kötbérmentesen lemondható, a szállásfoglalási díj (30%) 1000 Ft adminisztrációs díj levonásával visszautalásra kerül a vendég számára.

– 72-24 órán belüli elállás esetén a kötbér összege az ajánlatban szereplő teljes szállásdíj 50%-a. A visszaigazolt érkezés napján és az azt megelőző 24 órán belüli elállás esetén a kötbér összege: az ajánlatban szereplő teljes szállásdíj 100%-a.
Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné közvetlenül.
9.2.Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti és a különbözeti összeget jogosan bekéri a Vendégtől. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

10./ Fizetés módja, garancia

10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban), vagy átutalással.
10.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Tornyos Vendégház bankszámlájára (11774387-00057253) átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szolgáltató bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja. Külön megállapodás esetén lehetőség van arra is hogy az apartman által biztosított TABLET segítségével az átutalást a Vendég a helyszínen intézze az apartman átvételével egyidejűleg.
10.3. Az egyéni foglalás garantálása 30% előlegfizetéssel történik. Egyéb fizetési módok a helyszínen: OTP Széchenyi Pihenőkártya, K&H SZÉP kártya vagy szerződött partnerek által kiállított voucherek, kuponok.

11./ A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1.A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
-a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
– a Vendég a Tornyos Vendégház biztonságával, házirendjével, annak személyzetével kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
– a Vendég fertőző betegségben szenved;
– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12./ Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató apartmanja a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni, ellenkező esetben a szállásfoglalási díj (szállásdíjának 30%) összegének a kétszeresére mint kötbér megfizetésére köteles, mellyel a szerződés megszűntnek tekinthető.
12.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

  1. A Vendég jogai

13.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt apartman szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára. Az apartman átvételével a Vendég 1 db apartman kulcsot, és 1db ház kulcsot vesz át. A vendégházban található közösségi tér és a benne található játékok, eszközök külön térítés ellenében vehető igénybe. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kulcsok elvesztése illetve megrongálódása esetén a Vendég köteles annak árát a szolgáltató felé megfizetni. A kulcs ára 5.000,- Ft, ez magába foglalja a zárcserét is.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

14./ A Vendég kötelességei

14.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a 10./ pontban megjelölt esedékességig.
14.2.A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolókban. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 5 km/óra.
14.3. A szemetet a komplexum területén, illetve az apartmanban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe köteles a Vendég kidobni. Az apartmanból, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem, vagy csak a szolgáltató engedélyével lehet.
14.4.A Vendégház területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.
14.5. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében az apartman, és a Vendégház teljes területe nem dohányzó létesítmény, kivéve a kijelölt dohányzó helyeket. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben, közösségi területeken, valamint a Vendégházhoz tartozó teljes nyílt területen (beleértve a teraszokat, erkélyeket, parkolót, stb. is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a Vendégház elhelyezte. A Vendégház alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve az apartman és a Vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a Vendégház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szolgáltatót, vagy a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. Az apartmanban történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.
14.6. Tűz esetén a Vendégház tulajdonosát, illetve a TŰZOLTÓSÁGOT kell haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén az apartmant, illetve a vendégház közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

14.7. A Vendégház közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
14.8. A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szolgáltató írásos hozzájárulása, továbbá a Vendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.
14.9. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató apartmanjában.
14.10. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónál, és minden szükséges adatot rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
14.11. A Vendég (ideértve a Vendégházba tartózkodó Vendéghez, engedéllyel érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles az apartman, az a Vendégházban annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

15./ Állatok behozatala

15.1.Háziállatot az apartmanba előzetes egyeztetés alapján a szolgáltató hozzájárulásával, díj ellenében lehet bevinni. Háziállat bevitelének díja: 2000,- Ft/éjszaka/háziállat.

177./ A Szolgáltató kötelezettségei

17.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.
17.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.
17.3. A Vendégház területén, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve az apartman belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint más területeken történő hangos zenélést.

  1. Az adatkezelés biztonsága

19.1. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A Vendég hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató megfelelőképpen kezelje.
19.2. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Vendég nem emelhet kifogást.

  1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

20.1. Az apartmanban elhelyezett vagyontárgyakért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
20.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
20.3. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
21./ Titoktartás

21.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

22./ Vis major

22.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

23./ A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

23.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az apartman található.
23.2.Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban a felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
23.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

24./ A honlapunk látogatóinak adatai

24.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.
24.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.
24.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

25./ Adatvédelmi nyilatkozat

25.1.A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.
A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató az apartmanján, illetve honlapján tüntet fel.

Eplény: 2023. május 22.

Szabó Miklós
– Szolgáltató